HamStet Home: Svět kolem nás

Svět kolem nás

Fejetony o bydlení, bytování a pobývání

Svět kolem nás - to je protředí, ve kterém se denně (nebo aspoň občas) pohybujeme, kde žijeme, bydlíme, případně pobýváme. Svět kolem nás je ten, který se nás bezprostředně týká.
K tomuto světu (reálnému i virtuálnímu) také nejčastěji cítíme potřebu se vyjadřovat - formou úvah a fejetonů (textových i obrázkových). Někdy jsou témata celospolečenská a závažná, někdy jsou to drobnosti místního významu. Mají ale jedno společné. Vytvářejí naše prostředí a tím nás více či méně ovlivňují. Můžeme s tím souhlasit nebo nesouhlasit a můžeme také zkoušet se s tím vyrovnat - třeba právě psaním…
Jednotlivé fejetonky se Vám otevřou do nového okna.
Přivítáme vaše reakce, využijte, prosím, Návštěvní kniha návštěvní knihy, nebo e-mailu   


Nahoru Nahoru