HamStet Home: Dračí poesie

Poesie pro cestující
Internetem

Dračí poezie

Příběh

Kdo je kdo

Jsem bolestná paměť světa
Jsem radost i smutek bez mezí
Jsem čas, který příběhy splétá
Jsem světlo i tma - kdo z nich zvítězí…

Elfí píseň jitřní hlídky

Vítr se budí
je zelený
Kámen už rozmlouvá
s kořeny

Země, buď vlídná
až sejdeme z cest
Země, buď dobrá
- snaž se nás vést

Barbara k příštímu vítězství
jeho meč písně oslaví
Člověka do světa ke štěstí
talisman rozptýlí obavy
Půlvelké k pokladům
ducha i těla
Poutnici k příběhům
by vyprávěla

Buď k nám, Země, dobrá
snad sešli jsme z cest
Buď k nám, Země, vlídná
my dáme se vést…

Na sklonku času (Elfská melancholická)

Jak vlna za vlnou
jde řada dní
Dnešek je první
i poslední

Kéž najdeme sílu
a odhodlání
prožít jej naplno
do stmívání

Jak vlna za vlnou
jde řada dní
Dnešek je první
i poslední

Až jednou spočinou
v dávném stínu luny
písně snad zůstanou
někdo porozumí

Jak vlna za vlnou
jde řada dní
Dnešek je první
i poslední

Dál hledám víru
i odhodlání
prožít jej dobře
i ve stmívání

Jak vlna za vlnou
jde řada dní
Dnešek je první
i poslední

Večer až nevstanu
z temna luny stínu
v písni ať zůstanu
a s ní nezahynu

Jak vlna za vlnou
jde řada dní
Dnešek je první…

Lindon /sindarsky/

Lanthir naur
A Lanthir nen
Lanthir bar
A lanthir len
Lanthir lindir
A hae dínen rín
Lanthir randir
O Laslinderin

Překlad:

Zpívání

Vodopád plamen
Pád vodního gesta
Vodopád domov
A Vodopád cesta
Vodopád pěvec
I tichá vzpomínka zdaleka
Vodopád poutník
Z lesa co písní se neleká

Cyermë yá aurë /quenijsky/

Cemen ná hröanya
Ar nén sercenya
Vilya ná súlënya
Ar nárë fëanya

Auta mórë
Ananta lindelë quingo ar hyandarussë maruva
Aurë entuluva

Překlad:

Než přijde den (modlitba)

Zem je tělem mým
A voda krví mou
Vzduch je dechem mým
A oheň duší mou

Temnota noci minula
Ač tětivy zpěv a čepele třpyt
   s námi zůstane
Nový den zase nastane

Za světlem

Vědomí vibrující jak struna při doznění
Temnota stravující čas který nebyl… bude? není!
Jdu k řece bolestí, mlžná tvář vtahuje
A havran z rozcestí křikem mě varuje
Moudrost anebo strach… i z vlastní zbabělosti
Přijď znovu na můj práh, pokoro, vzácný hosti
Samota stoupá propadlem k poznání, které zebe
I za posledním zrcadlem spatříme jenom sebe

Kde prosit o pomoc, kde najít slitování
Nedělit den a noc marně se ruce brání
Být zemí, vzduchem, plamenem, ohněm, co otvírá cestu
Být písní, stromem, kamenem, zbavit se vin i trestu
Odpověď hladová na moje otázky
Je kolem domova kruh světa bez lásky
Kde sílu zase znovu vzít pro zlobu v každé době
Nadějí jako světlo být, naději chránit v sobě

Čas rychle pomíjí, mám pusto před očima
Když duši ovíjí tak černá pavučina
Jen jednou volit smím, jak nepromarnit šanci
Dej, ať se pokusím, neskončím mezi štvanci
Co jenom ztratit ještě mám, čeho se vzdát, co osud žádá?
Než každý zůstaneme sám na posledním z míst zvaném zrada
Už slyším smečku výt, zas na cestu mne nutí
Teď čas je vstát a jít, naplnit rozhodnutí

Na spáleništi

(Uich ereb, mellon nín)

Boe gwennen na gwanath ah na dhín
Než vinu smažu, dluh svůj zaplatím
Anírne telin le thaed
Bez smíchu jdu, mám v duši led
Telin beriad i ereb amarth lín
Vždyť tvou je cesta má a můj čas je tvým
Dan im abdollen - eddaved
Sám nezůstaneš v běhu let

Dan gevenditham - lasto beth nín
Zpět přispěchám dnem větrným
Estelio nad, ú i vethed ná i onnad
Žhne uhlík na mé dlani – čas obrací svůj spád
Si boe ú-dhanna, sereg a bar nín gerich i lín
Ať účelem své prostředky už nikdy nesvětím
Teliach nad, tollo dan nan galad
Až setkáme se - zase znovu - snad

Volbou je cesta svázána
Nauvar i nauvar... Mettanna!

Na cestu

Půl z půlvelkých teď spí tu v zemi
i druhý možná navždy ztich,
když kradmo zmizel hledán všemi
Tři chrání dítě minulých

Člověk dál svoje místo hledá
v podivném světa kvasu
Barbara cesta k horám zvedá,
vidí teď jejich krásu
A elfská poutnice,
ta přišlá z lesů na jihu,
tak strašně věřit chce
dobrému konci příběhu

Pokladem nebyl pohár zlatý
Zbohatli pouze o své ztráty
A k jaké budoucnosti hledí,
Snad moudré oči draka vědí
…nepovědí…

Bonus

Rozhovor (hráče s postavou)

Mae govannen
Lanthir - Poutnice
Mé lehkonohé já
Zprudka letící šípe

Ukaž mi
svět když byl tak mlád, ještě pln nadějí a barev
Nauč mě
rozmlouvat se stromy a naslouchat Tvým písním
Propůjč mi
velikost moudrosti i pošetilou vznešenost smutku
Na sklonku času
Pomoz mi
Nezklamat a vytrvat
Dobře a se ctí vstoupit na loď
Až s krahujcem v nadhlavníku
Do Šedých přístavů
Vypravíme se
Spolu