Pohdky vtrnho mlnu

Byl jednou jeden star vtrn mln. U vm ani nevm, jestli stl ve Frieslandu nebo na Amelandu nebo nejsp v Kinderdijku. Kdy byl mln mlad, nejprve mlel vodu - tedy pracoval jako erpadlo, aby se mohla vysuit zem za hrz a aby tam mohli lid zat pstovat trvu a pak obil, zeleninu a kvtiny. Po ase u ale vtrnho mlnu nebylo zapoteb, protoe hrz a rostliny u dokzaly vodu zadrovat samy.

Tak ho jeho pn trochu upravil a trochu pestavl a vtrn mln zaal mlt mouku z tch pol, kter se kolem nj rozrstala. Byl docela spokojen a tilo ho, e je zase uiten. Jene za njakou dobu vymysleli lid vkonnj zazen, kter mlela vc mouky najednou a jet k tomu rychleji a jemnji, a mln byl zase bez prce.

Ale jeho majitel ho znova trochu pestavli a mln zaal pohnt pilu. To byla dobr a vesel prce. Jje, a jak voav Jene lid pili zase na vkonnj zpsob prce se devem (a taky si stovali, e obas je bezvt a pak je mln stejn k niemu). A cel se to opakovalo. Zmizeli vesel lid, ani voav piliny nepoletovaly vzduchem, a tak i vtrn mln pestal prozpvovat.

Zase byl pln oputn. Nkde se doslechl (nejsp mu to naeptal njak neposedn vnek), e jsou i mlny, co melou vtr a dlaj z nj elektinu, kter pak rozsvcuje rovky a top v troub, ohv vodu a pohn i vlaky nebo potae. Zkouel tedy navrhnout svm majitelm, aby ho pestavli na takov mln, co mele vtr. Jene tm u se zdl mln moc star, a tak ho nakonec prodali do muzea starch as, co se mu sprvn k skanzen. A tam za nm chodilo lid, paneku. A ti lid s sebou mli dti a ty dti si chodily poslouchat, jak star mln pkn povrzv a jak mu kdla svit ve vtru a zdlo se jim, jako by jim chtl nco ci. To se mlnu moc lbilo. Zaal dtem pozpvovat star pbhy, na kter si vzpomnal nebo kter nkde zaslechl. A dti byly tie jako pna, aby nco zajmavho nepeslechly. Rodie si to taky moc pochvalovali, protoe si mohli v klidu prohlet muzeum a dti se navc od starho mlnu ledacos uitenho dozvdly. A tak star mln zaal nakonec mlt pohdky a co namlel, to vm taky povme

Vtrn mln
Iva, 2002