Pohdka o vlm tajemstv

Kdy mal holiky dorstaj v dvky, stvaj se z nich vly. To pak za jarnch msnch noc tan na stbrnch lesnch pasekch, dokou chodit bosky po hladinch vod a nepotebuj svtlo ve starch hradnch katakombch ani v oputnch tolch svch vlastnch strach a pochybnost. Maj toti svtlo v sob. Kdy vznosn krej za svm tajuplnm clem, neohne se jim stblo pod nohou a z jejich slz nkdy vykvtaj bl hvzdiky sasanek a z smv rostou voav petrkle.

A potom si je nkdo najde, ztrat se v jejich och a odvede si je dom, a ony se stanou n milenkou, matkou, tetou a kamardkou anebo ptelskou a peujc prvodkyn na dlouh cest ivotem. Trochu se ohnou, aby nepenvaly druh a neruily je v rozletu. Ztlum sv vnitn svtlo, aby nevylekaly. Pivou okouzlen oi, protoe tanit lze ve svtek, ale teplch vee, uklizench domcnost, umytch oken a vypranho, vyehlenho a zaitho prdla je zapoteb denn. Kdee je potom konec vlm?

Jene nemylte se. Za tichch podletnch noc, kdy u dvno vichni tvrd usnuli a krom hvzd tam nahoe u mode poblikvaj jen oputn televizn obrazovky za okny a spoie na monitorech pota, prv za takovch noc se vly rozvzpomnaj na svou pravou vl pirozenost. Tie otvraj okna, setsaj navu let a pipnaj si sv duhov kdla. A zase tan pod oblaky, zase ho svm vnitnm svtlem a tie zpvaj. Protoe si ale mezi tm zvykly pod se o nco nebo nkoho starat, sem tam natepou oblek, aby se mu mkeji letlo s vtrem. Pelet hvzdiku, co se umazala o kadodenn pnu nejlepho ze vech monch svt. Umetou drhu letadlm, aby se nestalo vc netst. A pokud je nkdo nhodou nebo nedopatenm zahldne, nejsp si k: Podvejme, meteority! anebo dl na severu: Hleme, hleme, polrn ze! Protoe vly, andl, poctiv lid ani jin nepedloenosti pece do obyejnho ivota nepat.

K rnu pak, dlouho ped rozednnm, vstupuj otevenmi okny zptky do svch ivot. Przran kdla povs do skn mezi svten, a proto nepouvan aty. Nebo je nenpadn zastelou do bedny na peiny. Pak jet v koupeln v rychlosti pimaluj pr vrsek na obliej, zc oi schovaj za pokleslmi vky a brlemi skepse, do vlas pipnou stbrn pramnky. Jet pidat na zda batek navy a oblci bakrky oteklch kotnk. Hlavn nezapomenout obvykl uhonn vraz, aby se okol nevylekalo.

Vly zkrtka maj sv tajemstv. Jene si nejsp skoro nikdo skoro nieho nevimne

Iva, 2003