O svce, kter se bla tmy

Byla jednou jedna holika, ani u te nevm, jak se pesn jmenovala nejsp Karolnka, Elika, Anetka nebo mon Hanika. A ta holika dostala k narozeninm nebo k svtku svku. Jenome to nebyla svka obyejn, ale svka, kter se hrozn moc bla a ze veho nejvc se bla tmy. Bla se tak moc, e ve tm samm strachem zhasnala, a to prosm i pi plnm bezvt. Takov svka to m ale v ivot tk. No eknte sami. I thle na, toti Haniin svce, to zaalo asem vc a vc vadit. Proto se la zeptat na radu moudrho Slovnku naunho, mrbuchu jazyka eskho, Velk ilustrovan encyklopedie a nakonec i pruky Na netu j vechno mm snadno si to vyhledm. Ona toti stla vtinou na knihovn, a tak se nejvc ptelila s jejmi obyvateli. Jene nikdo j moc neporadil, zato se dozvdla spoustu vc o fbich, historii svek, archetypu tmy, linkch dvry a internetovch poradnch pro krizov situace. Jen ten strach ze tmy j pod zstval.

Ale jednou takhle v ervnu (nebo mon koncem kvtna) se nad mstem, kde svka bydlela pihodila velik bouka kam se hrabou vechny novoron ohostroje. Hromy hromaly" a blesky bleskaly" a navc si navzjem podvaly ruce a najednou PRSK! Uhodilo zrovna do blzkho transformtoru. V byt tma. Hanika plakala. Strach cvakal zuby v kadm rohu A tehdy dostala maminka nebo tatnek ten spsn npad, vdy tu mme tu narozeninovou (nebo svtkovou) svku na Haniky. A tak li, postavili svku do kuchyn na stl, dali j krsn sklenn svcen a zaplili. A rzem byl v kuchyni mal bezpen svt pln tulnho teple zlatho svtla, kter dokzalo zahnat strach nejm o patro n. A svka tak nakonec zjistila, e sama m moc tmu zahnt a pomoci jinm, aby se v n nebli. A od t doby se nejenom tmy pestala bt, ale jet se na ni tila, protoe vdla, e ve tm je druhm zvl᚝ uiten. Hanika ji pak vude vozila s sebou a vzala si ji i na letn tbor svtluek. Kdy tam potom skldali zkouku odvahy, moc si libovala, e se svou svkou se ani v takov zapeklit situaci vbec, ale vbec neboj

Iva, 2004