O kouzelnm salmu

Vzemi Dlabnii vmst Jedlkov vynalezl vdec Fatam kouzeln salm. Kdo ho sndl, mohl mt ti pn.

Salm si zakoupil starosta, pan Ji Gruhenk. Sndl ho kobdu a hned pemlel, co si pt.

Vtom zazvonil listono stakou plnou dopis. Vechny byly pro pana starostu. Dopisy obsahovaly prosby, aby si pan starosta pl to nebo ono; byly tam dopisy sprosbou o rozhovor, dopisy zad, aby pan starosta nezapomnl zdanit penze, kdyby si je pl, a dopisy od politik, aby volil jejich stranu vrmci pedvolebn kampan. Panu starostovi ztoho la hlava kolem. Do toho piel vdec Fatam, e nev, jestli salm nem vedlej inky.

Pan starosta se rozhodl salm vyzkouet. Nejdv si pl, aby vJedlkov byla tovrna na kouzeln salmy, kter by vyrbla sama 24 hodin denn. Jak chtl, tak se stalo. Pot chtl, aby se ze kodlivch plyn stvala vodn pra, kter by ucpvala dru vozonov vrstv a zrove osvovala ovzdu. Tet pn nevdl, a tak el spt.

Odpoledne za nm piel synovec vdce Fatama, dr. Batman. Stoval si, e te neme uplatnit svj vynlez na itn vzduchu. Kdy vidl, e starosta stejn nic neudl, nechal toho. Zael si do tovrny na kouzeln salmy, vzal si jeden a pl si, aby se zruila vechna ji splnn pn. Jak ekl, tak se stalo. Dr.Batman si zavskl a el si nechat patentovat svj pstroj. Pan starosta si oddychl, e nemus vymlet tet pn, vdec Fatam si oddychl, e salm nem vedlej inky, a vichni pak ili (ne)astnm obyejnm ivotem daovch poplatnk.

Iva, prosinec 2005