O princezn, co se vysvobodila skoro pln sama

Bylo jednou jedno ciz krlovstv, kter se jmenovalo Mezopotmie. Jmenovalo se Mezopotmie, protoe v tom cizm jazyce to znamenalo nco jako "mezi ekami". Kolem toho krlovstv toti opravdu tekly dv velik eky.

V tom krlovstv bylo samozejm krlovsk msto, v tom mst hrad a na tom hrad bydlela princezna Miriam a sluka Marin. Tu princeznu si namlouvali rzn princov a jednou taky piel arodjnk Valibuk. A hned e chce princeznu za enu.

Ale princezna nechtla, a tak se arodj rozzlobil a vyaroval velkou vodu. A kdy byla v Mezopotmii velk voda, tak to tedy stlo za to. Byla to voda tak velk, e vichni vdli, e nejlep, co mohou udlat, je popadnout nejnutnj vci a na njakou dobu se pesthovat.

Na hrad zstala jen princezna se slukou. Princezna jako sprvn budouc krlovna umla trochu arovat, a tak sebe i Marin promnila v oek, protoe ten je pevn a voda mu vtinou moc neubl. Vzali si s sebou taky Knihu ar a kouzel, aby se v phodn chvli mohly zase promnit nazptek.

Jene velk voda byla tak velik, e jim cestou kouzeln kniha uplavala. eka je vyhodila na beh pobl svho st do moe nedaleko domku, kde bydlel mlad ryb. Rybi se ten krsn oek moc lbil, a tak si ho odnesl do svho domku, aby se mohl obas potit pohledem na nj. A zaaly se dt vci. Rybovi bylo divn, e m te pod v chaloupce tak tulno a uklizeno. Dokonce obas nael rno nachystanou na stole svainu, kdy vyjdl asn na lov. Bylo mu to vechno divn, ale nikoho cizho v chaloupce nezahldl ani koutkem oka.

A jednou, kdy se v noci probudil a nemohl usnout, zahldl, jak se oek pesn o plnoci otvr, jak jde z nho ze a ven vystupuj dv pekrsn dvky. Jedna z nich si sedla ke stolu a zaala spravovat st, druh mu chystala svainu a vaila aj. Potom zase v jednu hodinu oek zazil a ob dvky do nho skoili a on se za nimi zavel. Ryb si nejprve myslel, e se mu to jenom zdlo, ale kdy rno nael svainu a opraven st, hned vdl, e to nebyl sen.

Vypravil se proto za moudrou babkou koenkou, kter ila v sousedstv, aby mu poradila, co s tm. Koenka si hned vzpomnla, e mosk voda m liv inky na tlo i na dui a poradila mu, a tedy ty dv dvky pt pokrop moskou vodou. Ryb to tak pt noc udlal a Miriam i Marin tak byly z kouzla uzdraveny.

Sluka Marin se rybi moc lbila a on j taky (navc umla moc dobe opravovat st), a tak se vzali a ili spolu spokojen v chaloupce u moe. Princezna se vrtila na hrad a po ase si nala taky njakho milho a hodnho prince, ale i potom si pamatovala, e je mosk voda mocn a liv sla a as od asu zajela k Marin na nvtvu i s rodinou, aby si t zdrav vody vichni spolen uili.

Iva, 2005