Mars

Stli spolu u okna a dvali se na Mars. Vypadal jako narudl kotouek, nejjasnj bod na obloze hned po msci. Byl srpen roku 2003 a tu noc byl Mars nejjasnj, tak blzko Zem bude znova a za pr destek tisc let.

-Pro je tak erven? zeptala se.
-Jsou tam tenisov kurty. odpovdl po chvilce vhn. Sam tenisov kurty s ervenou antukou.
-A co dlaj Marani?
-Hraj tenis. Pod. Proto jsou tam sam kurty.
-Vichni?
-Vichni ne. Nkte jsou rozhod. Ti se poznaj podle toho, e maj bl epice. Vdycky jednou za pl roku maj rozhod konferenci a hri pestvku. Rozhod se schzej na plech a ze zem to pak vypad jako polrn snh. A protoe se jedni sejdou na severnm a druz na jinm plu, na niem se nedohodnou a za pl roku se mus konference opakovat.
-Na Marsu pece byly njak sondy a nic takovho nenaly.
-Kdy on jim Mariner pistl uprosted kurtu pi dleitm zpase. Tak ho popadli a hodili do kouta, kde bv hromada nhradn antuky na drbu hit. A tam se rpal a hledal ivot. Pr namil njak otesy, jene to nebylo zemtesen, ale topspinov lob.
-A co ty kanly, co pr na Marsu jsou?
-Do tch padaj zatoulan mky. Kdy vichni hraj, nem kdo sbrat mky.
-m se ti Marani iv, kdy nemaj pole ani zahrady, jen sam kurty?
-No pece hranm tenisu! Mysl, e takov McEnroe, kter se taky tak iv, si ije patn?
-To pece nen dn uiten prce
-Peci ani tady na Zemi nikoho nezajm, kter prce je uiten. Co jeden povauje za uiten, na to me mt nkdo jin odlin nzor. Marani se prost vichni chytli nelpe placenho zamstnn. To je pece trh

A zaujat vykldal njakou svtobornou teorii. A ji jen tak napadlo, jak je dobe, e Zem doufejme - nikdy nebude pi pohledu z vesmru rud, ale vdycky zelen a modr. Nejlpe placen jsou peci fotbalisti nebo hokejisti

Jirka, srpen 2005

Zem

Stli spolu u okna (nebo u neho, co by asi v jinm kout vesmru oznaili jako okno) a pozorovali Zemi (tedy pedstavovali si, jak by se teba mohla ta planeta jmenovat v ei tch, kte ji obvaj, kdyby ji tedy samozejm nkdo obval). Byla prv tet tvrtina dlouhho roku, viditelnost nejlep za poslednch nkolik destek tisc let. Na t planet by mohl bt teba msc srpen (podle ubvajcho srpku, ktermu se planeta obas podobala). Zasmla se, a se jej elektromagnetick pole rozvlnilo, kdy zapadl erven msc a ve svitu Ledovho vynikla modrozelen barva planety. Te bylo vidt, e je to opravdu planeta mal kotouek, ne pouh bod na obloze.

-Pro m takovou divnou barvu? zeptal se.
-Protoe tam prv probh celoplanetrn sout v kopan! odpovdla se samozejmou drzost. Nebo mon v lednm hokeji dodala zamylen po pauze.
-Co to m bt, prosm t? zeptal se trochu pekvapen.
-No, kopan bude takov sport u kterho se do mk kope Ale asi budou vt, aby se dalo snz trefit A nehraje se na kurtu, ale na zelen trv! Lila s postupn narstajcm sebevdomm.
-Trva? To m bt jako co??
-Trva jsou v nejsp to jsou takov drobn zelen rostliny. Ale hokej je jet lep. Ten se hraje na zmrzl vodn hladin. A mkem se stl raketami bez vpletu. Jo a je placat. Ten mek, aby to po t rovn vod lp klouzalo.

Pobavila ho jej fantazie. Copak mohou existovat zelen rostliny a voda na povrchu planety? Prv pro tenhle nedostatek kritickho mylen nad n tak snadno vtzil.

-Poslechni, dodala najednou, nemli bychom tam vyslat alespo njak pozorovatele?
-Blznku! Kde vzt na takov hlouposti as? Te ped mistrovstvm jin polokoule! Copak by se dalo t nm jinm ne tenisem?

Tak poj u, skonila pestvka! zavolala na nho a ped pozornm zrakem nedalekho rozhodho v tradin bl epici po nm hodila tenisovm mkem.

Iva, srpen 2005