HamStet Home: Pohádky - Vodní princezna

Vodní princezna

Jeden princ jednou jel na lov, ale protože slunce hodně hřálo, dostal i s koněm žízeň. Když přijeli k jezeru, princ napojil koně, ale vody v jezeře neubývalo. Princ se tomu podivil a jak si tak jezero prohlíží, spatří na dně sedět krásnou dívku, jak si hraje s mušlemi. Počkal až se dívka vynoří. Za chvíli se dívka vynořila a princ se jí zeptal: "Vzala bys si mně?" Dívka řekla "Ale ano, jen chvíli počkej než si nazuji střevíce." Potom se dotknula vody a hned před ní stály bílé střevíce. Dívka se obula a byla ještě hezčí. Princ jí posadil na koně a jeli.

V hradě se všichni přišli podívat na krásnou nevěstu. Hned to slyšelo jedno děvče které tam dělalo družičku. Oblékla se a vzala si kytku, protože tam bylo zvykem , aby družička doprovázela ženicha s nevěstou, podala ženichovi kytku a ten ji měl hodit své milé. Svatba byla veselá, ale radost netrvala dlouho, protože se roznesla zpráva, že se do města nastěhovala zlá obluda. Princ s princeznou si věděli rady. Odevzdali hrad sloužícímu s družičkou, kteří se hned vzali a princ s princeznou odletěli a měli se dobře až do smrti.

Ivuška