HamStet Home: Pohádky - O křišťálové perle

O křišťálové perle

Jeden princ hrozně rád jezdil na lov a jednou se stalo, že zabloudil. Jak tak bloudil, najednou se koukne na nebe a vidí, že je noc. Jak tak jede, vidí před sebou velkou jeskyni, vejde do jeskyně a tam vidí na stovky postelí a na nich ležet spanilé dívky, jedna krásnější než druhá, ale jedna byla nejkrásnější. Princ v ní poznal Hvězděnku, dceru jednoho krále. Všude se mluvilo o její kráse a dobrotě, byla to nejspanilejší dívka na světě. Princ chvíli čekal, až se dívky probudí. Netrvalo dlouho a dívky se probudily a Hvězděnka poznala prince. Řekla mu, že je zakletá a že by jí mohl vysvobodit a dala mu křišťálovou perlu. A řekla mu: "Když budeš chtít o mně vědět, zatoč třikrát tou perlou a zjevím se ti." To řekla Hvězděnka a zase usnula.

Princ se vrátil veselejší a jak byl tak veselý, tak nakonec usnul. Zdály se mu překrásné sny, jakoby mu Hvězděnka šeptala: "Ach, můj milý, ach!" Ráno se princ probudil a vydal se na lov. Jel zrovna na to místo, kde včera zabloudil, ale jeskyni už neviděl. Vzpomněl si na Hvězděnku, zatočil perlou a Hvězděnka se mu zjevila, řekla: "Ach, můj milý, prosím vysvoboď mne." Princ řekl: "Ach ano Hvězděnko. Ale jak?" "Jednoduše, vždyť se ti to samo vyjeví." Princ si sedl na koně a vyjel na cestu.

Jel a jel, až přijel ke kamennému hradu. V zahradě se prochází Hvězděnka, jak prince spatřila, běžela k němu a řekla: "Máš štěstí kdyby tu byl čaroděj je po tobě." Princ jí vysadil na koně a jeli domů a potom se vzali.

Zakletý hrad
Vysvětlivka: Hrad je proměněná jeskyně.
Ivuška