HamStet Home: Pohádky - Dobro, láska a štěstí

Dobro, láska a štěstí

Jeden les vypadal, jako by byl hustý a prázdný, ale nebyla to vůbec pravda, protože tam na jednom opuštěném místě stály dvě vesnice. Jedna vypadala jako chudší, druhá jako bohatší. V té chudší bydlela dívka, která se jmenovala Anna. A v té bohatší zase bydlely dvě sestry, ale ty byly nevlastní sestry Anny. Mezi Annou a jejími sestrami byl rozdíl, protože Anna byla dobrá skromná a uměla několik užitečných prací, ale její sestry byly její pravý opak. Její starší sestra se jmenovala Helena a mladší Jiřina.

A jednou tudy jel princ, nemyslete že zabloudil, ale byl už hladový a jak tak jel, tak přijel k těm dvěma vesnicím, a zrovna když Anna dělala večeři. Princ, jak byl hladový, tak je poprosil, jestli by mu daly také. A Anna teda prostřela pro čtyři. Ale protože princ nevěděl, že jedna je dobrá a dvě ne, tak se do všech zamiloval. A tak jim navrhnul, jestli by s ním nechtěly jet na zámek. A všechny tři řekly ano. A princ, když to věděl, tak je vzal sebou na zámek. Dal uspořádat ten den veliký ples a hostinu.

Anna si s sebou vzala z domova svoji zástěru na vaření a když kuchaři a kuchtičky v zámecké kuchyni připravovali jídla na stůl, tak jim začala pomáhat a princ jí v tom nechtěl bránit, protože ji měl rád. Když pak byla hostina, všem nejvíc chutnalo jídlo, které uvařila Anna. Bramboračka nebo koláče, všechno od Aničky všem chutnalo. I princi všechno od Aničky chutnalo. Ale jedno tajemství princ ani Helena nevěděli - že Jiřina je vlastní sestra Anny. To věděla jenom Anna. Když skončila hostina, tak byl ples, ale princ tančil jen s Aničkou a Jiřinkou. Ale když už šly spát, Jiřina s Aničkou si samy ustlaly, zato Helena si nechala ustlat. O půlnoci Anička s Jiřinkou vstaly a šly do kuchyně, aby připravily snídani, napekly koláčů, buchet a potom šly zase spát. A když ráno princ vstal, tak vždycky našel snídani.

Tak princ začal poznávat velké tajemství, ve kterém bylo ukryto plno lásky. Dal na znamení Jiřince a Aničce náramek lásky. Helena jim ho záviděla, protože byl zlatý se stříbrným rámečkem a v tom rámečku bylo srdce z červených drahých kamenů, ale Helena začala poznávat stejné tajemství jako princ. A proto jim záviděla.

Do Aničky a Jiřinky se zamiloval černokněžník, ale protože Anička s Jiřinou byly chytré, tak princi poradily, jak by je vysvobodil, protože černokněžník každý den přicházel a taky Anička s Jiřinkou každý den říkaly ne, ale jednou už to černokněžníka naštvalo a řekl:"Když si mě nechcete vzít, tak si vezmu já vás!" A zmizel i s Aničkou a Jiřinkou.

Ale protože princ už věděl, jak je vysvobodit, tak vzal čtyři koně, na jednoho si sedl a jel. Při tom jak tak jel, tak si ani nevšimnul, že už je noc. Najednou vidí na malém paloučku u studánky růst dvě překrásné kytky. Princ jednu po druhé utrhl a vzal je sebou na zámek. Tam se o ně tak dlouho staral, až úplně rozkvetly a jak rozkvetly, tak se jim květ začal měnit v šaty, až z nich zase byly Anička s Jiřinkou a princ si potom Aničku vzal .

Ivuška