Poesie pro cestujc
Internetem

Josef Straka

Bsn podzimu 2001 z rukopisu 3. sbrky

Bentky

Zvan stnu
Bentky jet vce rozloen v tichu
Pak noc
Spe vak jej pedzvst
Nebo jen jej pedzvst
Chladn lavika pipomn dva roky star rozjmn
Osaml gondoly rozrej vodu
A tam v dlce pstavn dm
S npisem Campari

***

Odpoutvme se ode tmy.
Nime si tv a prokousvme bhvm.
Tento as nen jako kad jin.
Jsme zvl᚝.
Jen trkovit vnmm Tv vty
A samota ns pomalu obleptv.
Jet pr slov, nutn polibky a zadrovn dechu.

Pokoj v Perpignanu

Pokoj v jednom hotelu. Nznak?
Poslouchat kroky, kter znj jako tup dery
Sp se pod poklikami s narovnanmi runky
A s vhledem do achty
Pedevm se vak nelze nikam pohnout
Przdno. Nohy open o prv dol kufr
Samotn noc, v n ti, co jsou v normlnch
pokojch, sp
tady ekn na mylenky, mus pijt
plnoc, druh rann
usmlouvan cena za tento pokoj
usne se a k pt
kdy se probud, do pokoje neproud dn svtlo
pohled na hodinky znamen zmekan odjezd vlaku
rychle se bal, to mlo, co bylo vera vytaeno z kufru
a s malou takou v podpa se schz do druhho patra,
kde je koupelna pro ty, kte ji nemaj na pokoji
Perpignan, ocelov pohledy, baskick urputnost pln
zlobiv vn
Nmst. Dlouh pochod a k ndran stanici.
Odjezd. Toulouse. Zde se vystupuje. Zde.
Kdy se lovk podv v vid npis Toulouse-Matbiau.
Ano, prv zde.

Finsko po pamti

A zase vaporetto na vlnch
Je soumrak. Smutek v dui utien.
Nbe, jet ped nkolika minutami.
Posouvn asu. Finsko po pamti.
Mod jako zeteln zapisahvn se, e
Nevzdme se. Jen to ne.
U mola kotv pramice. Jsou tam tak skly a bary.
Mnoho bar.
Jejich lut z. Tv oi.
A za rohem, za mostem se zatnou ruce v pst.
Sed na lavice a dv se smrem k zahradm Giardini.