Poesie pro cestujc
Internetem

Bse v prze

Karolina Diallo: Kdy jsem byla astn?

asto. Snad proto, e m tst je svhlav a nereaguje na vnj okolnosti. Pramen uvnit a rozlv se bez varovn, svvoln, as od asu. A zn, jako bych v kadodenn otuplosti slyela dlouh ston a ndech a najednou narovnvm se, opu hlavou kruh, pevn sed; rozthnu ruce ptka, kdy sets ti ropy, a usmvm se. A pak se ve zd krsnj.

Naposledy minul tvrtek. Byl podzimn den, jeden z tch, kdy je vzduch ad absurdum vonn a sv, kdy se detaily zviditeluj do nebval pesnosti a pravideln hranat oblky jdou za sebou jako vagny nebesk lokomotivy. Tie, pesn. Prochzela jsem Karmelitskou ulic msto, ktermu se nevyhnete. Zachyt vs, kdy sbhte od Hradu, kdy se oima topte ve Vltav, vythne vs. Proti seven malostranskch uliek je letmm obejmutm. Prola jsem j za ivot snad tisckrt, z tramvaje pozorovala nastokrt, tentokrt to ale bylo jin. Tentokrt nebyla jen cestou do koly nebo arami na map. Tentokrt jsem j prochzela lehkm krokem s opojenm srdcem a oima iroce rozevenma.

A vidla jsem povstvat z popela kadodennosti:

Drkotajc tramvaj, kter rozdrn skleniky i v nejvym pate Zamovan vchody Pt k prasknut nacpanch igelitek u nohou ebraky na schodech kostela Amorfn hmotu plakt na neobvanch domech Prvorepublikovou fotografii v rohu vvsky ped antikvaritem Holuby Kovan devn vrata Barvy a zdobnost omtek Nevyen klen mue, ktermu prv ujela tramvaj Zruen klter se zazdnm prelm Pesladkou cukrrnu naproti lacin vyhlejcho bufetu, co vn oleje lk na pedraen hranolky Esovit zahnut ulice, na jeho konci dstojn ek chrm sv. Mikule

Pronikavou vni eky Dv spojen ruce za zvojem era.

Ale vidla jsem i neviditeln:

Sklepy s pavouky, mymi i stedovkmi studnami. Poklady zakopan v koutech dvor. Povsti. Lidsk kroky. Tajemstv okennch rm. Vudyptomn dlo lidskch rukou.

Hlahol zvon, odbjen hodin. Touhu vcch spatit Jezultko. Staletou pam, jejm klenotem je krajkov Hradan. Historii, je tam stoj nah jen si shnout

A ve bylo omamujc ve sv bezmeznosti. Kdy jsem astn, vnmm jinak i provm jinak. Jako v horece. Ale ne horece z rmy, ani horece z lsky, je to horeka ze tst. A dky Bohu za ni.

Karolina Diallo, podzim 2009