Poesie pro cestujc
Internetem

Dra poezie

Pbh

Kdo je kdo

Jsem bolestn pam svta
Jsem radost i smutek bez mez
Jsem as, kter pbhy splt
Jsem svtlo i tma - kdo z nich zvtz

Elf pse jitn hldky

Vtr se bud
je zelen
Kmen u rozmlouv
s koeny

Zem, bu vldn
a sejdeme z cest
Zem, bu dobr
- sna se ns vst

Barbara k ptmu vtzstv
jeho me psn oslav
lovka do svta ke tst
talisman rozptl obavy
Plvelk k pokladm
ducha i tla
Poutnici k pbhm
by vyprvla

Bu k nm, Zem, dobr
snad seli jsme z cest
Bu k nm, Zem, vldn
my dme se vst

Na sklonku asu (Elfsk melancholick)

Jak vlna za vlnou
jde ada dn
Dneek je prvn
i posledn

K najdeme slu
a odhodln
prot jej naplno
do stmvn

Jak vlna za vlnou
jde ada dn
Dneek je prvn
i posledn

A jednou spoinou
v dvnm stnu luny
psn snad zstanou
nkdo porozum

Jak vlna za vlnou
jde ada dn
Dneek je prvn
i posledn

Dl hledm vru
i odhodln
prot jej dobe
i ve stmvn

Jak vlna za vlnou
jde ada dn
Dneek je prvn
i posledn

Veer a nevstanu
z temna luny stnu
v psni a zstanu
a s n nezahynu

Jak vlna za vlnou
jde ada dn
Dneek je prvn

Lindon /sindarsky/

Lanthir naur
A Lanthir nen
Lanthir bar
A lanthir len
Lanthir lindir
A hae dnen rn
Lanthir randir
O Laslinderin

Peklad:

Zpvn

Vodopd plamen
Pd vodnho gesta
Vodopd domov
A Vodopd cesta
Vodopd pvec
I tich vzpomnka zdaleka
Vodopd poutnk
Z lesa co psn se nelek

Cyerm y aur /quenijsky/

Cemen n hranya
Ar nn sercenya
Vilya n slnya
Ar nr fanya

Auta mr
Ananta lindel quingo ar hyandaruss maruva
Aur entuluva

Peklad:

Ne pijde den (modlitba)

Zem je tlem mm
A voda krv mou
Vzduch je dechem mm
A ohe du mou

Temnota noci minula
A ttivy zpv a epele tpyt
   s nmi zstane
Nov den zase nastane

Za svtlem

Vdom vibrujc jak struna pi doznn
Temnota stravujc as kter nebyl bude? nen!
Jdu k ece bolest, mln tv vtahuje
A havran z rozcest kikem m varuje
Moudrost anebo strach i z vlastn zbablosti
Pij znovu na mj prh, pokoro, vzcn hosti
Samota stoup propadlem k poznn, kter zebe
I za poslednm zrcadlem spatme jenom sebe

Kde prosit o pomoc, kde najt slitovn
Nedlit den a noc marn se ruce brn
Bt zem, vzduchem, plamenem, ohnm, co otvr cestu
Bt psn, stromem, kamenem, zbavit se vin i trestu
Odpov hladov na moje otzky
Je kolem domova kruh svta bez lsky
Kde slu zase znovu vzt pro zlobu v kad dob
Nadj jako svtlo bt, nadji chrnit v sob

as rychle pomj, mm pusto ped oima
Kdy dui ovj tak ern pavuina
Jen jednou volit smm, jak nepromarnit anci
Dej, a se pokusm, neskonm mezi tvanci
Co jenom ztratit jet mm, eho se vzdt, co osud d?
Ne kad zstaneme sm na poslednm z mst zvanm zrada
U slym smeku vt, zas na cestu mne nut
Te as je vstt a jt, naplnit rozhodnut

Na spleniti

(Uich ereb, mellon nn)

Boe gwennen na gwanath ah na dhn
Ne vinu smau, dluh svj zaplatm
Anrne telin le thaed
Bez smchu jdu, mm v dui led
Telin beriad i ereb amarth ln
Vdy tvou je cesta m a mj as je tvm
Dan im abdollen - eddaved
Sm nezstane v bhu let

Dan gevenditham - lasto beth nn
Zpt pispchm dnem vtrnm
Estelio nad, i vethed n i onnad
hne uhlk na m dlani as obrac svj spd
Si boe -dhanna, sereg a bar nn gerich i ln
A elem sv prostedky u nikdy nesvtm
Teliach nad, tollo dan nan galad
A setkme se - zase znovu - snad

Volbou je cesta svzna
Nauvar i nauvar... Mettanna!

Na cestu

Pl z plvelkch te sp tu v zemi
i druh mon navdy ztich,
kdy kradmo zmizel hledn vemi
Ti chrn dt minulch

lovk dl svoje msto hled
v podivnm svta kvasu
Barbara cesta k horm zved,
vid te jejich krsu
A elfsk poutnice,
ta pil z les na jihu,
tak stran vit chce
dobrmu konci pbhu

Pokladem nebyl pohr zlat
Zbohatli pouze o sv ztrty
A k jak budoucnosti hled,
Snad moudr oi draka vd
nepovd

Bonus

Rozhovor (hre s postavou)

Mae govannen
Lanthir - Poutnice
M lehkonoh j
Zprudka letc pe

Uka mi
svt kdy byl tak mld, jet pln nadj a barev
Nau m
rozmlouvat se stromy a naslouchat Tvm psnm
Propj mi
velikost moudrosti i poetilou vzneenost smutku
Na sklonku asu
Pomoz mi
Nezklamat a vytrvat
Dobe a se ct vstoupit na lo
A s krahujcem v nadhlavnku
Do edch pstav
Vypravme se
Spolu