Poesie pro cestujc
Internetem

Babika

Moje krajina

Ztepil smrky na piatm vrku hory ortn
vyslaj pozdrav pes dol, kter u dvno nen tich.
Pjdete-li po protjm hebenu, v jedn chvli uvidte Radhot
a za zatkou se vm objev Lys Hora.
A pod nejvym vrchem tohoto hebenu pramen dv eky stejnho jmna,
jedna ze severnho a druh z jinho bo.
To jsou ty hory, o nich tvrce sochy Radegasta ekl,
e jsou krsnj ne Hory skalist.
To je m krajina vyvolen srdcem.
Je tu tolik stop lid vznamnch a dobrch,
e m stopy jsou nezeteln.
Pesto jsem rda,e jsem zanechala stopy prv tady.
A e nkolik lid, bude-li vzpomnat na tuto krajinu,
vzpomene souasn na mne.
Kdyby snad jednou letadla rozpraovala msto vpence popel,
tady bych chtla skonit.

Radosti

Vdycky jsem milovala zimu
Mraziv vzduch a jiskc snh
Tich svist ly v zk stop
Bylo to hodn dvno
   co jsem sjdla s Radhot a ped dm
   te sta sebemen otes
   a pytel brambor se sesuje k zemi
Co naplat lye odlom
   vdy zbvaj jet mnoh poten
   Na pklad pst bsn jen sob pro radost

Bez nzvu

Clara et cara aurora mea
jsi kal
nikdy t nepestanu mt rd
dokud jsi nezjistil e jsme pr byli
jen ptel
Tie jsem t milovala dl
ze setrvanosti
z vrnosti srdce
a jsem t zala nenvidt
za ten klam
ta mmen
tu nadji pedhazovanou jako kost
Nesetnkrt jsem si promtala n pbh
a do konc
abych chpala
jednn poutnka kter nael svj cl a pak ho
obeel
Dolo mi to mnohem mnohem pozdji
tvj zmr
m poetilost
promna poutnka v tvrdho mue
A od t doby jsi mi lhostejn
nic
nem spolenho
s mou
      prvn
            lskou

Ev (nor 2002)

Od mala vol pm smr
a pekek se nelek
vak cesta kad plna dr
pak tie slzy polyk
Jsou ztrty a jsou nlezy
po inventue jde se dl
a zapomene na slzy
kdo by se zlho pedem bl
Kdy ohldne se dozadu
houf kolk tam pobh
a to ti zvedne nladu
vdy kad zrnko z tebe m
Kdy pomysl na tento rok
bez starost to nebude
tv dt ek velk krok
bu prosm pzniv osude
Jak znme Zuzku ned se
a za sv sny se bude prt
s bsnkem ekne po ase
vm m jsem byl j byl jsem rd

Slvce

Je v prod za horou dal hora
anebo eka
kdy v ivot se vzty kolm stna
tak ns to lek
Ty tolikrt jsi slezla kolmou stnu
e v jak na to
e ivot v boji zskv svou cenu
pak stoj za to.
V tom boji v duchu vichni s tebou budem
my blzc tvoji
a vechno zl i nemoce a chmury
u se ns boj
A zaeneme zdrn vechny bdy
co ns pak ek ?
No pece v prod ty dal hory
anebo eka.

K svtku matek

Kdy se nm dt narod
tch starost a bhn
tch radost z vech pokrok
a as nm zatm uhn.

A kad krek kupedu
ze srdce kmen odval
vak rozporn je otzka
pro jsme ho tolik vtali

Vdy s kadm novm poznnm
vc m dt do svta
a ct-li to jako j
z hnzda nm zvolna vylt.

A tak se pokus zastavit
a ut si tch pknch dn
kdy mma je tu nad vesmr
a tta rekem dtskch sn

e to tak za as nebude
to nm tv vda napov
Kdo potom bude litovat?
Rodie

   Inu blhov...

Han

Rok prvn tet tiscovky
u kon nm
den schzejc do koncovky
j v mysli mm
V nm sedmdestka u zvon
u Tvch vrtek
a v pokoji Ti kvty von
m dnes svtek.

Co Ti mm pt Ty vrn Ptku
mch mladch let
snad aby na Tvm malm hrdku
T bavil svt
Ta lta je nm vale dala
jsou sice pry
vak k Tvj je tm jednm z mla
kdo m k nim kl

Jak jsou ty dny co plynou vodou
m dl krat
tak dvno nen nevhodou
bt ta mlad
V tom tmu kdes kdys druh byla
te prvn bu
a kdybych Ti snad nestaila
no tak m vzbu

Tu poctu ji sis kdysi pla
Ti vzdvm te
a jak bys pod storem stla
na vlajku hle
A vlajka vzpomnek a mld
nm vlaje dl
a a ns maj vichni rdi
kdo by se sml.