HamStet Home: Svět kolem nás - Prodaná nevěsta pro premiéra, sbor poslanců a…

Prodaná nevěsta pro premiéra, sbor poslanců, baletní skupinu senátorů a sóla i sbory lobbyistů a přeběhlíků

Bylo nám v rámci státního svátku vyposlechnouti klasiku mezi českými operami. Jak jsme tak rozverně naslouchali, poněkud nestřídmě posilněni bylinkovým čajem a meduňkovou šťávou (o tragikomických hrátkách našeho veřejného života nemluvě), začali jsme přemýšlet, zda a jak by bylo možno aktualizovat text této klasiky. A přemýšleli jsme, přemýšleli a co nám tak ve fantazii nevyrostlo jako Prodaná nevěsta – opera pro premiéra, sbor poslanců… atd. (viz výše).

S potleskem na otevřené scéně by se jistě setkaly sbory jako „Proč bychom se netěšili, když nám volič prachy dá; kdo z nás ví, zda volby příští vesele tak uhlídá…“, opakovaně jsme si ve třech prozpěvovali duet lobbistů „Znám jednu firmu, ta má dukáty“, nebo lákání marketingového specialisty se zaměřením na otázky image „Milostné zvířátko uděláme z vás…“. Zcela marným pak bylo volání sboru poslanců „Rozmysli si, voliči, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli…“ Skutečný happyend na Hollywoodský způsob pak dokreslilo „Věrné naše – koaliční – milování“!

Iva, 22. listopadu 2009