HamStet Home: Bydlení - Postřižiny

Postřižiny

Když udeří letní vedra, přichází čas žní. Obilí čeká na svou chvíli. Čas trav plyne od sena k otavám. Zkracují se sukně i čas noční tmy. A tak se letos zkracovalo i u nás doma…

Kliknutím se náhled zvětší.
Naše další články na podobné téma - Postřižiny po pěti letech
Jirka a Iva, 12.8.2005